Aveho Viet Nam

Tóm tắt

Báo cáo này tóm tắt các thử nghiệm và dữ liệu thu được bởi Kimberly Clark trong quá trình phát triển Công nghệ loại bỏ mùi hôi được biết dưới tên Aveho™. Aveho™ là một vật liệu được chế tạo bao gồm các hạt có kích cỡ nano được sửa đổi cấu trúc bằng quy trình hấp thụ các ion kim loại chuyển tiếp. Các hạt nano sau khi sửa đổi có khả năng triệt tiêu các hợp chất mùi hôi phổ biến có trong nước tiểu và phân. Dù sử dụng dưới dạng dung dịch hay lớp phủ khô trên các vật liệu xenlulo và vật liệu không dệt, Aveho™ luôn hoạt động hiệu quả loại bỏ các hợp chất mùi hôi gốc lưu huỳnh và gốc amin. Các hợp chất này được xác định là đối tượng gây ra mùi hôi trong nước tiểu và phân. Các thử nghiệm ứng dụng cho hệ thống lọc không khí, loại bỏ mùi hôi nước tiểu, lớp phủ vô hình trên bề mặt vật liệu cứng và khử mùi hôi toilet sẽ được trình bày.

Nền tảng

Nhìn chung, các sản phẩm kiểm soát mùi có thể được chia thành hai nhóm: Nhóm sản phẩm thứ nhất chỉ đơn giản để che đậy hay át đi mùi hôi bằng nước hoa hoặc hương liệu. Phương pháp này sẽ không được thảo luận trong báo cáo này vì nó không thể áp dụng cho dòng sản phẩm Aveho.

Nhóm sản phẩm thứ hai kiểm soát mùi hôi bằng cách hấp thụ chúng. Hiện nay, các sản phẩm thương mại trong nhóm này hấp thụ mùi hôi bằng cách sử dụng vật liệu có diện tích bề mặt lớn như than gỗ, baking soda (sodium bicarbonate) và các vật liệu thuộc nhóm cyclodextrin. Do sử dụng bề mặt của vật liệu để hấp thụ nên các sản phẩm này hoạt động kém hiệu quả đối với các loại mùi hôi. Chúng hầu như không có tác dụng trong môi trường ẩm và trên thực tế, khi bị ướt, chúng thậm chí phóng thích các mùi hôi đã hấp thụ trước đó.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về một công nghệ kiểm soát và loại bỏ loại mùi hôi với hiệu quả cao và giá thành thấp, công nghệ Aveho™ đã ra đời.

Trong ngành hoá, một số kim loại chuyển tiếp được biết đến do tính hoạt hoá mạnh của chúng đối với lưu huỳnh và các hợp chất amin. Có nhiều ví dụ thực tế về sự tồn tại của các sulfit kim loại trong khoáng chất tự nhiên. Trong sinh học, nhiều enzyme có chứa các hơp chất amin kim loại bền vững hoặc các hơp chất sulfit kim loại phức hợp.

Ứng dụng kiểm soát mùi hôi của công nghệ Aveho™ được tìm ra khi các nhà khoa học thành công trong việc hấp thụ các ion kim loại chuyển tiếp lên bề mặt phân tử của silic vô định hình mà không làm thay đổi kích thước hạt của chúng.

Việc lựa chọn kỹ lưỡng các ion kim loại chuyển tiếp cho phép Aveho™ hấp thụ và biến đổi nhiều hợp chất mùi hôi đặc thù.

Nói cách khác, khi đó, bề mặt của các hạt Aveho™ hình thành một “môi trường năng động” cho các phản ứng hấp thụ không hồi phục với các hợp chất mùi hôi đặc thù như: Lưu huỳnh - Mercaptans (thiols), alkyl sulfit, alkyl disulfit, Nitơ - Amin kiềm và amoniac.

Aveho™ được đánh giá là ứng cử viên xuất chúng trong việc loại bỏ mùi hôi bằng phương pháp hấp thụ. Báo cáo này trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các ứng dụng tiềm năng của sản phẩm Aveho™ trong hiện tại và tương lai.

Thử nghiệm và Kết quả

1. I-on kim loại đã chỉnh sửa và thử nghiệm loại bỏ Mùi hôi dạng lỏng

Thử nghiệm định tính đầu tiên của Aveho™ về việc loại bỏ mùi hôi được tiến hành với hợp chất mùi hôi mẫu furfuryl mercaptan. Furfuryl mercaptan là một hợp chất gây ra “mùi cháy khét” trong cà phê. Người ta dùng furfuryl mercaptan pha loãng 0,001% theo trọng lương để làm dung dịch thử nghiệm và cho thêm vào đó một giọt 0.04gr Aveho™ có nồng độ 2% theo trọng lượng. Hỗn hợp được lắc đều và sau 3 – 5 giây, được ngửi cẩn thận để đánh giá khả năng khử mùi của Aveho™ .

Từ thử nghiệm đơn giản trên, Aveho™ được xác nhận là ứng cử viên hàng đầu trong vấn đề khử mùi hôi của hỗn hợp lưu huỳnh vì nó đã hoàn toàn loại bỏ mùi hôi của furfuryl mercaptan.

Thử nghiệm này được lặp lại và định lượng bằng phương pháp phân tích HPLC sử dụng cột C-18 và axetonitril làm dung môi.

2. Cho Aveho vào nước tiểu của người

Dung dịch Aveho™ được thử nghiệm trên nước tiểu người để xác định hiệu quả của việc loại bỏ mùi hôi. Người ta dùng phương pháp "Sắc ký lỏng hiệu năng cao" (High Performance Liquid Chromatography - HPLC) để xác định thành phần nước tiểu. Để so sánh, các nhà khoa học đã dùng: Một giọt Aveho; 0.1 gram hạt chất dẻo latex và 0.1 gram than hoạt tính, để cùng thử nghiệm. Các hóa chất này được cho vào các lọ riêng lẻ, mỗi lọ chứa 3 gram nước tiểu. Kết quả, lọ được cho vào hợp chất ion đồng biến đổi trên nền silic (Aveho™) đã loại bỏ gần như toàn bộ mùi nước tiểu sau 3 – 5 giây so với thời gian 10 phút của lọ được bỏ than hoạt tính. Các hạt latex không bao giờ loại bỏ được mùi hôi. Bảng dữ liệu bên dưới tóm tắt so sánh các kết quả HPLC cao nhất cho 4 mẫu thử (một mẫu thuần tuý là nước tiểu). Aveho™ thực hiện việc loại bỏ các thành phần nước tiểu một cách triệt để và hiệu quả hơn hẳn các sản phẩm thương mại trên thị trường.

Thành phần nước tiểu cao nhất theo HPLC

Tỷ lệ cao nhất (mAUs - milli Absorbance Units) so với Thời gian duy trì dài nhất (phút)

Tỷ lệ cao nhất tại thời điểm (phút)

Mẫu

3.87

4.04

4.77

5.64

5.88

6.23

Nước tiểu

924 mAUs

345 mAUs

50

mAUs

17

mAUs

829

mAUs

228

mAUs

Nước tiểu + Aveho

0

0

12

mAUs

0

701

mAUs

2

mAUs

Nước tiểu + Hạt Latex tinh khiết

773

mAUs

300

mAUs

0

17

mAUs

820

mAUs

156

mAUs

Nước tiểu + Than hoạt tính

900

mAUs

0

50

mAUs

17

mAUs

820

mAUs

10

mAUs

 

3. Thử nghiệm Aveho™ ở dạng bột khô

Để đánh giá khả năng loại bỏ mùi hôi của Aveho™ so với các hệ thống sử dụng than hoạt tính, người ta dùng phương pháp "Sắc ký khí " (Gas Chromatography - GC). Một lượng 0.01 gram than hoạt tính được so sánh với một vật liệu nền (ở đây dùng một tấm cotton) có chứa 0.01 gram Aveho phủ khô. Các mẫu được đặt vào các lọ thí nghiệm trống và niêm phong bằng nắp kín. Hỗn hợp mùi hôi được bơm vào các lọ bằng ống tiêm. Sau đó, hỗn hợp mùi hôi trong lọ được rút mẫu và được phân tích theo phương pháp GC để xác định phần trăm tỉ lệ mùi hôi đã được loại bỏ. Bảng số liệu bên dưới thể hiện kết quả so sánh giữa Aveho™ và than hoạt tính có cùng trọng lượng.

Phương pháp Săc ký khí (GC)

(% Mùi hôi bị khử, càng cao càng tốt)

Mùi hôi

Than Hoạt tính

Aveho™

A-mô-nhắc

40

100

Ethyl mercaptan

84

100

Trimethyl Amine

85

100

Dimethyl

62

99

Kết quả trên cho thấy sản phẩm loại bỏ mùi hôi Aveho™ có hiệu quả cao hơn hẳn trong việc loại bỏ mùi hôi gốc lưu huỳnh và amin. Các kết quả cũng chỉ ra rằng Aveho™ có hiệu quả áp đảo so với than hoạt tính trong việc loại bỏ mùi hôi trong nước tiểu.

4. Lớp phủ khô trên tấm nền: Vật liệu lọc không khí tiềm năng

Các đặc tính loại bỏ mùi hôi của Aveho™ khi được tẩm sấy khô trên bề mặt vật liệu xenlulo đã được khám phá. Điều này đã được thực nghiệm bằng cách phủ Aveho™ lên tấm nền xenlulo. Tấm nền thí nghiệm được xử lý bằng cách nhúng vào hợp chất Aveho™ và được sấy khô trên một tấm kính. Tấm nền khô sau đó được dùng để bịt một miệng cốc 100 ml bằng dây cao su. Trong cốc có chứa 20 ml dung dịch furfuryl mercaptan 0,001% theo trọng lượng. Một tấm nền xenlulo chưa xử lý được bịt lên miệng cốc thứ hai để so sánh. Mùi hôi từ furfuryl mercaptans xuyên qua chất nền chưa được xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên không có bất kì mùi hôi nào xuyên qua được chất nền đã được xử lý với Aveho™ trong khoảng ba tiếng. Sau ba tiếng lượng Aveho™ được bão hòa và mùi hôi bắt đầu được phát hiện. Trên tấm nền được xử lý lúc này xuất hiện vết loang màu tối chính là kết quả của quá trình bắt giữ furfuryl mercaptans.

5. Ứng dụng lọc không khí bổ sung: Khẩu trang phẫu thuật

Ứng dụng của công nghệ Aveho™ vào khẩu trang phẫu thuật được thực hiện bằng cách chèn một lớp khăn giấy đã được xử lý vào giữa khẩu trang. Khẩu trang được đặt trên miệng của một cốc có chứa dung dịch furfuryl mercaptans 0,001%  theo trọng lượng và được cột chặt bằng dây cao su. Một khẩu trang phẫu thuật thường được bố trí tương tự trên cốc thứ hai để so sánh. Cẩn thận ngửi khu vực ngay phía trên khẩu trang chứa khăn giấy được xử lý thì không hề phát hiện được mùi hôi. Ngược lại, khẩu trang để so sánh có chứa khăn giấy không được xử lý cho phép mùi hôi xuyên qua và có thể phát hiện ra ngay. Điều này chứng minh rõ ràng cho việc có thể sử dụng Aveho™ để loại bỏ những mùi hôi dạng khí trong bệnh viện, nha khoa, nhà xác. Cũng nên lưu ý rằng ứng dụng khẩu trang này không những hấp thụ những mùi hôi từ môi trường mà còn hấp thụ mùi hôi từ hướng ngược lại. Nói cách khác, hơi thở có mùi hôi từ người mang mặt nạ cũng sẽ bị hấp thụ.

6. Ứng dụng như lớp phủ vô hình trên các bề mặt cứng

Khả năng loại bỏ mùi hôi của Aveho™ dưới dạng lớp phủ vô hình trên bề mặt gạch phòng tắm được khám phá thông qua việc xử lý một viên gạch phòng tắm kích cỡ tiêu chuẩn (15cm x 15 cm) với Aveho™: Người ta dùng một tờ khăn giấy có tẩm hỗn hợp hòa tan của Aveho™ để bôi lên bề mặt viên gạch thí nghiệm. Sử dụng ống tiêm để bơm vào bình 3.6 microlit nước chứa 28% ammoniac. Sau 10 phút, hỗn hợp không khí/mùi hôi trong bình được lấy mẫu và phân tích để xác định nồng độ ammoniac. Thí nghiệm này được lặp lại ba lần, lần thứ nhất không có gì trong bình, lần thứ hai có một viên gạch chưa được xử lý và lần thứ ba với viên gạch đã được xử lý bằng dung dịch Aveho™. Nồng độ khí ammoniac được đo bằng dụng cụ Drager - là thiết bị đo hoá học có thể xác định được nồng độ từ 2 - 30 phần triệu đơn vị trong không khí

Sử dụng kim tiêm có kết nối thết bị Drager rút 60ml hỗn hợp không khí/mùi hôi trong bình thí nghiệm để phân tích. Bảng dữ liệu dưới đây là kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu. Thử nghiệm này đã chứng minh tiềm năng sử dụng dung dịch Aveho™ để lau chùi phòng tắm, nhà bếp hoặc trên các mặt phẳng trong bệnh viện để làm giảm mùi hôi. Tiềm năng sử dụng tường, kệ bếp để hấp thụ trực tiếp các loại mùi hôi gốc lưu huỳnh và amin sẽ là một chủ đề lớn trong việc ứng dụng sản phẩm Aveho™

Mẫu hỗn hợp không khí/mùi hôi trong bình

Nồng độ ammoniac

Không có gạch

20 ppm

Có gạch chưa xử lý.

20 ppm

Có gạch đã xử lý bằng Aveho™

<2 ppm

 

Hình 1: Sơ đồ của Aveho 
Hình 1: Sơ đồ của Aveho 

Việc sử dụng Aveho™ để loại bỏ một số các hợp chất có mùi hôi đã được chứng minh ở cả trạng thái lỏng cũng như ở dạng lớp phủ khô. Những mục tiêu mùi hôi có gốc amin và lưu huỳnh đã được Aveho™ loại bỏ hiệu quả ở cả trạng thái lỏng cũng như ở dạng lớp phủ khô.

Khả năng hoạt động hiệu quả ở cả hai trạng thái lỏng và rắn là điều rất hiếm trong tất cả các hệ thống hấp thụ mùi hôi. Nó đã chỉ ra sự mạnh mẽ, hiệu quả và độc nhất của công nghệ Aveho.

0906.606.306